Управление на проекти


   
   Управление на проекти:като напълно независими експерти необвързани със корпоративно лоби и натрупали дългогодишен опит, ние сме в състояние на намерим оптимално решение за Вашият инвестиционен проект, разглеждайки го стъпка по стъпка, като нашите услуги включват:

  • Пазарно проучване и анализ.
  • Предварителен финансов план.
  • Консултации при избор на подходящ сегмент или район за инвестиция.Избор на правилните технически и архитектурни решения
  • Проучване и покупка на подходящият имот и уреждане на всички необходими разрешителни
  • Избор на подходящи изпълнители на проекта
  • Изготвяне и сключване на всички договори със подизпълнителите
  • Качествен и количествен контрол
  • Получаване на Разрешение за въвеждане в експлоатация
  • Интериорен и екстериорен дизайн