Управление на недвижими имоти


    Управление на недвижими имоти
:В съвременен мащаб тази сфера на недвижимите имоти не е ограничена само до събирането на наеми, а е един дълъг и сложен процес, обвързан със най-нови технологии и знания водещи до ефективност и запазване на стойността на собствеността.Ние предлагаме:

  • Изготвяне на месечни и годишни бюджети
  • Kонтрол на плащанията, и фактуриране
  • Месечни доклади за състоянието на собствеността
  • Организация на охраната,почистването,рецепцията,подръжката и всичко останало касаещо един първокласен имот
  • Организация на плащанията на консумативните разходи и застраховките.
  • Изготвяне и контрол на вътрешните правила на сградата
  • Изграждане на системите за контрол на достъпа, видеонаблюдение и управление на сградата